දෙරණ එල්ලූම් ගස් යවන්න ආවාට දෙරණෙන් තරු හතේ ප‍්‍රබුද්ද පිලිතුරක්..

April 10, 2017 at 3:28 am | lanka C news
දෙරණ එල්ලූම් ගස් යවන්න ආවාට දෙරණෙන් තරු හතේ ප‍්‍රබුද්ද පිලිතුරක්..

ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා විසින් පත් කරන ලද කමිටුවක් මගින් ඒක පාර්ශවිකව කරුණු සලකා බලමින් දෙරණ මාධ්‍ය ජාලය චෝදනා පහකට වරදකරු කිරීම සම්බන්ධයෙන් එම නාලිකාව විසින් සිය ප‍්‍රධාන ප‍්‍රවෘත්ති විකාශයේදී දීර්ඝ පැහැදිලි කිරීමක් කලේය.

ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයාට දෙරණ නාලිකාව සම්බන්ධයෙන් ඒ ආකාරයේ පරීක්‍ෂනයක් පැවැත්වීමට පැවරී ඇති අධිකාරිමය බලය හා ඊට ඇති නීතියම ප‍්‍රතිපාදන පැහැදිලි කිරීමක් කරන ලෙස ඉල්ලා නීතීඥයෙකු මාර්ගයෙන් දැන්වූවත් මෙතෙක් ඊට පිලිතුරක් නොදී ඒකපාර්ශවික පරීක්‍ෂණයක් පවත්වා තම නාලිකාව වැරදිකරු කර ඇතැයි එම වාර්තාවෙන් පෙන්වා දුනි.

159 views