දෙවිනුවර හා අම්බලන්ගොඩ 2/3 පන්නයි.. නිල ප‍්‍රතිඵල මෙන්න..

August 6, 2020 at 3:00 pm | lanka C news
දෙවිනුවර හා අම්බලන්ගොඩ 2/3 පන්නයි.. නිල ප‍්‍රතිඵල මෙන්න..

ෙදවිනුවර හා අම්බලන්ෙගාඩ නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය මැතිවරණ කොමිසන් සභා විසින් නිකුත් කර ඇත.

එහි ප්‍රතිඵල මෙසේය.

ෙදවිනුවර

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 40143
සමගි ජන බලවේගය 9009
ජාතික ජනබල වේගය 4196
එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය 517

අම්බලන්ෙගාඩ

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 39142
සමගි ජන බලවේගය 8002
ජාතික ජනබල වේගය 2321
එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය 1242

513 views
Main News