දෙහිවල සත්තුවත්තේ සතුන්ට නයිට් ඩියුටි දමයි.. රාත‍්‍රියටත් විවෘත කරයි..

July 3, 2017 at 5:34 pm | lanka C news
දෙහිවල සත්තුවත්තේ සතුන්ට නයිට් ඩියුටි දමයි.. රාත‍්‍රියටත් විවෘත කරයි..

දෙහිවල සත්ව උද්‍යානයේ විශේධයෙන්ම වෙන් කරන ලද සීමාවක් සැප්තැම්බර් මස 09 වැනිදා පටන් රාත්‍රී 7.00 සිට රාත්‍රී 10.00 දක්වා විවෘත කිරීමට තීරණය කර ඇත.

තිරසාර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්‍ය ගාමිණි ජයවික්‍රම පෙරේරා පවසයි.

පෙරවරු 8.30 සිට පස්වරු 6.00 දක්වා කාලයේසදී මීට පෙර සත්ව උද්‍යානය විවෘතව තිබුණද එදින සිට පස්වරු 6.00 සිට රාත්‍රී 7.00 තෙක් පැයක් සත්ව උද්‍යානය වසා තබා නැවතත් රාත්‍රි 7.00 සිට 10.00 තෙක් විවෘත කරනු ඇත.

193 views
Main News