දෙහිවල සත්තු වත්තේ සිංහ පැටවුන් තිදෙනෙක් උපදී..

September 19, 2016 at 2:06 am | lanka C news
දෙහිවල සත්තු වත්තේ සිංහ පැටවුන් තිදෙනෙක් උපදී..

ජර්මනියෙන් ගෙන එනු ලැබූ සිංහ ධේනුවක දෙහිවල සත්තු වත්තේ ජාතික සත්ත්ව උද්‍යානයේදී පැටවුන් තිදෙනක් බිහිකර ඇත.

ජර්මනියේ ‘හැන් බර්ග් ’ සත්ත්ව උද්‍යානයෙන් සිංහ ධේනුවත් කොරියාවේ ‘සියෝල් ’ සත්ත්ව උද්‍යානයෙන් සිංහයාත් ගෙන්වා ඇත්තේ සත්ත්ව හුවමාරු වැඩසටහන යටතේය.

සත්ව උද්‍යාන බලධාරීන් පවසන්නේ පැටවුන් තිදෙනාම යහපත් සෞඛ්‍ය තත්වයෙන් පසුවන බවයි.

229 views