දේශිය කිරිපිටි සමාගමක අලෙවිසැලක් සිල්ලර කඩයක් බවට පත්කරයි…

December 28, 2021 at 4:40 pm | lanka C news
දේශිය කිරිපිටි සමාගමක අලෙවිසැලක් සිල්ලර කඩයක් බවට පත්කරයි…

දේශිය කිරිපිටි සමාගමක නිෂ්පාදිත කිරිපිටි සහ අනෙකුත් ආහාර ද්‍රව්‍ය පාරිභෝගිකයන්ට ලබාදිමේ අරමුණින් එම සමාගම විසින් බගවන්තලාව නගරයේ මිට වසර කිහිපයකට ප්‍රථම ඉදි කරන ලද අලෙවිසැල මේ වන විට වෙනත් ආහාර ද්‍රව්‍ය අලෙවි කරන තොග සහ සිල්ලර වෙලදසැලක් බවට පත් කර ඇත.

බගවන්තලාව බස් නැවතුම්පොල අසල එම සමාගම විසින් බගවන්තලාව ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයෙකුට ගිවිසුම් ගතව එම අලෙවි වෙලදසැල ඉදි කර ඇත.

වසර කිහිපයක් එම අලෙවිසැලේ එම සමාගමේ නිෂ්පාදන ද්‍රව්‍ය අලෙවි කර පසුව එම අලෙවිසැල තාවකාලිකව වසා දමා තිබුණි.

මේ වන විට එම අලෙවිසැල නොර්වුඩ් ප්‍රාදේශිය සභාවේ සභාපතිරයා විසින් ස්ථිර ගොඩනැගිල්ලක් වශයෙන් ඉදි කර වෙනත් ආහාර ද්‍රව්‍ය තොග සහ සිල්ලරට භාණ්ඩ අලෙවි කිරිමේ වෙලදසැලක් වශයෙන් වෙනස් කර ඇත.

එම වෙලදසැල ප්‍රාදේශිය සභාවේ සභාපතිවරයාගේ හිතවතෙකු විසින් ව්‍යාපාර කටයුතු සිදු කරමින් සිටින බවද බගවන්තලාව ප්‍රදේශවාසින් කියා සිටියි.

අප මේ සම්බන්ධයෙන් නොර්වුඩ් ප්‍රාදේශිය සභාවේ සභාපති රවි කුලන්දවේල් මහතාගෙන් කල විමසුමකට ඔහු කියා සිටියේ වෙනත් අයෙකු විසින් පවත්වාගෙන ගිය එම අලෙවිසැල ප්‍රාදේශිය සභාව වෙත පවරාගෙන සභාවේ අනුමැතියට යටත්ව ස්ථිර ගොඩනැගිල්ලක් වශයෙන් ඉදි කර සභාවට අදායමක් ලැබෙන සේ වෙලදසැල පවත්වාගෙන යාමට වෙනත් අයෙකුට ලබාදුන් බවයි.

– හැටන් රංජිත් රාජපක්ෂ

51,311 views