දේශීය අරමුදල් මගින් සෞඛ්‍ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති රැසක්…

March 15, 2018 at 2:09 am | lanka C news
දේශීය අරමුදල් මගින් සෞඛ්‍ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති රැසක්…

මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශයට 2015-2018 කාලය තුල ලබාදි ඇති ප්‍රතිපාදන මත රුපියල් මිලියන 67000 ක සෞඛ්‍ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ආරම්භ කර ඇති බව සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශිය වෛද්‍ය අමාත්‍ය දොස්තර රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසයි.

මෑත කාලීන සෞඛ්‍ය ප්‍රවණතා පිළිබදව ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ අරමුණින් කොළඹ බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ පැවැති ජාතික සමුළුව අමතමින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා පසුගියදා මේ බව පැවැසීය.

මෙම ප්‍රතිපාදන යටතේ රෝහල් නවීකරණය කිරීම, නව රෝහල් ඉදිකිරීම සිදු කරනු ලබයි. මධ්‍යම රජය යටතේ පවතින රෝහල් සහ පළාත් සභා යටතේ පවතින රෝහල් මෙම ප්‍රතිපාදන යටතේ සංවර්ධනය කරනු ලබයි.

2015 වසරේ දී රුපියල් මිලියන 4971 ක් ද, 2016 වසරේ දී රුපියල් මිලියන 10334 ක් ද, 2017 වසරේ දී රුපියල් මිලියන 11570 ක් ද, 2018 වසරේ දී රුපියල් මිලියන 14428 ක් ද, වෙන් කරමින් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති දියත් කර ඇත.

– ප‍්‍රසන්න අධිකාරි

58 views