ධම්මිකට ලොකු තනතුරක්..

August 11, 2022 at 3:50 pm | lanka C news
ධම්මිකට ලොකු තනතුරක්..

හිටපු ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍ය සහ වත්මන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධම්මික පෙරේරා මහතාට ආර්ථිකය සම්බන්ධ ප්‍රබල තනතුරක් ලබා දීමට අවධානය යොමුවී තිබේ.

වත්මන් ආර්ථික අර්බුදයෙන් රට ගොඩනැගීමට කඩිනමින් ඩොලර් උපයා ගැනීමට හැකියාව ඇති ප‍්‍රබල ආර්ථික සංවර්ධන කමිටුවක් සකස් කර එහි සභාපතිධුරය ධම්මික පෙරේරා මහතාට ලබා දෙනු ඇතැයි ද වාර්තා වේ.

ඒ සඳහා ධම්මික පෙරේරා මහතා කැමැත්ත පළ කර ඇති බවද දැනගන්නට ඇත.

71,871 views

19 Comments to “ධම්මිකට ලොකු තනතුරක්..”

 1. Felix says:

  Ha ha Maaara Pimbillak Pumbanne

 2. N.Wimaladasa says:

  Is that Perera of Dhammike who can bailout of ongoing crisis ? We need grand package of Plan to be upside down Economic Development in right way of sustsnsbility of path and shape of growth of nationl GDP by short and long term palnned model.

 3. N.Wimaladasa says:

  Is that Perera of Dhammike who can bailout of ongoing crisis ? We need grand package of Plan to be upside down Economic Development in right way of sustsnsbility of path and shape of growth of nationl GDP by short and long term palnned model.Is Dhammike has such plan been propsed by DP@ His own reading of Economic is comples one.

 4. N.Wimaladasa says:

  Is that Perera of Dhammike who can bailout of ongoing crisis ? We need grand package of Plan to be upside down Economic Development in right way of sustsnsbility of path and shape of growth of nationl GDP by short and long term palnned model.Is Dhammike has such plan been propsed by DP@ His own reading of Economic is complex one. I view he is busniees turn politician lack of reading of complex theories of Economic Development Model of Capitalism in current uneven development GDP of country to country.
  Ecomonic monoply of Western hegemony which is rapid rate that declined and disintregartion going on daily basis by new crisis of inflation occure in USA EU JAPAN and UK.

 5. N.Wimaladasa says:

  Is that Perera of Dhammike who can bailout of ongoing crisis ? We need grand package of Plan to be upside down Economic Development in right way of sustsnsbility of path and shape of growth of nationl GDP by short and long term palnned model.Is Dhammike has such plan been propsed by DP@ His own reading of Economic is complex one. I view he is busniees turn politician lack of reading of complex theories of Economic Development Model of Capitalism in current uneven development GDP of country to country.
  Ecomonic monoply of Western hegemony which is rapid rate that declined and disintregartion ongoing that daily basis by new crisis of inflation occure in USA, EU JAPAN and UK. No way out of that another opation to West. But East is rising its economic has taken path of driving forces of development of digilization of 21st century first quater in evert sector.

 6. N.Wimaladasa says:

  Is that Perera of Dhammike who can bailout of ongoing crisis ? We need grand package of Plan to be upside down Economic Development in right way of sustsnsbility of path and shape of growth of nationl GDP by short and long term palnned model.Is Dhammike has such plan been propsed by DP@ His own reading of Economic is complex one. I view he is busniees turn politician lack of reading of complex theories of Economic Development Model of Capitalism in current uneven development GDP of country to country.
  Ecomonic monoply of Western hegemony which is rapid rate that declined and disintregartion ongoing that daily basis by new crisis of inflation occure in USA, EU JAPAN and UK. No way out of that another opation to West.
  But East is rising its economic has taken path of driving forces of development of digilization of 21st century first quater in every sector of growth by last 22 years of new globiliztion of by GVC and GSC has shifted to New region of south-south co-opration of that led by BRICS.