‘නඩු අහන්න වෙනම උසාවිය හදනවා නීතිඥ සංගම් කිව්වට හරි යන්නේ නෑ..’ රාජිත ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයටත් කොචොක් කරයි..

August 25, 2017 at 3:16 am | lanka C news
‘නඩු අහන්න වෙනම උසාවිය හදනවා නීතිඥ සංගම් කිව්වට හරි යන්නේ නෑ..’ රාජිත ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයටත් කොචොක් කරයි..

රාජපක්ෂවරුන්ට දඩුවම් කිරීමට වෙනම උසාවියක් නිර්මාණය කරන බව පසුගිය කාලයේදී අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා කැබිනට් තීරණයන් දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය සාකච්ඡා කිහිපයකදීම ප්‍රකාශ කොට තිබිණි.

ඒ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රීලංකා නීතිඥ සංගමය වෙනුවෙන් එහි සභාපති ජනාධිපති නීතිඥ යූ.ආර්. ද සිල්වා මහතා ප්‍රකාශ කලේ දැනට පවතින අධිකරණයට පිටින් එසේ කිරීමට ගොස් අවස්ථා කිහිපයකදීම ප්‍රායෝගිකව එම ක්‍රියාවලිය සාර්ථක කර ගැනීමට නොහැකි වු බවත්, දැනට පවතින අධිකරණය ක්‍රියාවලිය තුල ඕනම අධිකරණය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගතහැකි බැවින් අලුතින් උසාවි පිහිටුවීම සාර්ථක නොවන බවයි.

මේ පිලිබදව මාධ්‍යවේදියෙක් රජයේ කැබිනට් ප්‍රකාශකගෙන් විමසු විට අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න ප්‍රකාශ කලේ ශ්‍රීලංකා නීතිඥ සංගමය විහිලුවට ලක් කරමින් එහි සිටින්නේ සියල්ලම දූෂිතයන් යන බවක් මෙන්ම අර සංගම් මේ සංගම් ලෙස ශ්‍රීලංකා නීතිඥ සංගමය ද එහි වර්තමාන සභාපතිවරයාගේ ප්‍රකාශයද රජයේ කැබිනට් ප්‍රකාශක විසින් කැබිනට් තීරණයන් දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදි සමච්චලයට ලක් කලේය.

වීඩියෝව මෙතනින්

38 views