නව වසරේ වාර්තාවක්.. මුල් දින දහයට ඩෙංගු රෝගීන් 1000යි..

January 11, 2017 at 8:02 am | lanka C news
නව වසරේ වාර්තාවක්.. මුල් දින දහයට ඩෙංගු රෝගීන් 1000යි..

2017 වසරේ ගත වූ දින 10 තුළ ඩෙංගු රෝගීන් 1000 ක් හමු වී ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය පවසයි. ඩෙංගු රෝගයට ගොදුරුව මියගිය පුද්ගලයින් පිළිබද තොරතුරු ගත වූ දින 10 තුළ වාර්තා වී නෙැමැත.

2016 වසරේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය එක්ව ක්‍රීයාත්මක කළ ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන් සමස්ත වාර්තාවට අනුව පරික්ෂාවට ලක් කර ඇති මුළු පරිශ්‍ර සංඛ්‍යාව 2,298,003 කි. මෙහිදී ඩෙංගු මදුරු කීටයින් සහිත පරිශ්‍ර 40,287 ක් ද, මදුරු කීටයින් බෝවිය හැකි පරිශ්‍ර 452,934 සොයා ගෙන ඇත. එහිදී පරිශ්‍ර 315,252 ක් නිවැරදි කිරීමටත්, 97,592 කට නොතීසි නිකුත් කිරීමටත්, 12,940 කට නඩු පැවැරිමටත් කටයුතු කර ඇත.

මෙහිදී වර්ෂය පුරාවට නිවාස 2,153,218 ක් ද, පාසල් 9,301 ක් ද, රාජ්‍ය ආයතන 13,902 ක් ද, පෞද්ගලික ආයතන 62,777 ක් ද, කර්මාන්ත ශාලා 6,442 ක් ද, වැඩබිම් 12,920 ක් ද, පරීක්ෂාවට ලක් කර ඇත. මෙහිදී වැඩිම මදුරු කීටයන් හමුව ඇත්තේ නිවාස ආශ්‍රිත පරිශ්‍ර වලින් වන අතර එය 35,097 ක් වෙයි. පාසල් 667 ක ඩෙංගු මදුරු කීටයින් සොයාගෙන ඇති අතර, පාසල් 81 කට සහ පෞද්ගලික ආයතන 713 කට ද නඩු පැවැරීමට කටයුතු කර ඇත.

තවද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ඉල්ලීම මත අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් ද ඩෙංගු වලින් තොර පාසල් සහ අධ්‍යාපන ආයතන පරිශ්‍රයක් පවත්වාගෙන යාම පිළිබද විශේෂ චක්‍රලේඛයක් සියළුම විදුහල්පතිවරුන් වෙත යොමු කර ඇත.

2017 වසරේ දී තවදුරටත් ඩෙංගු මදුරු මර්දන වැඩසටහන් දියත් කරන ලෙස සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය දොස්තර රාජිත සේනාරත්න මහතා ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකයට දැනුම් දෙන ලදි. පසුගිය වසරේ මදුරුවන් බෝවන ස්ථානවලින් සියයට 22 ක් පාසල් පද්ධතියෙන් සොයාගැනීම නිසා පාසල් පවිත්‍ර කිරීෙමි කටයුතු අඛණ්ඩව සිදු කරන ලෙස ද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා දැනුම් දෙන ලදි.

අවධානමක් පවතින දිස්ත්‍රික්ක අධික්ෂණය කර ධූමායන කටයුතු සිදු කිරීමට ද සැළසුම් කර ඇත. ඩෙංගු මදුරු පරිශ්‍ර පවත්වාගෙන යන්නන්ට ක්‍රියාත්මක කරන නීති රීති වෙනස් කිරිමට ද දඩ මුදල් සංශෝධනය කිරීමට ද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ අවධානය යොමුව ඇත.

– නිපුන් ඒකනායක

64 views