නාමල්ට ක‍්‍රීඩා.. අලි සබ්රි අධිකරණ.. කැබිනට් ඇමති ධුර..

August 12, 2020 at 11:20 am | lanka C news
නාමල්ට ක‍්‍රීඩා.. අලි සබ්රි අධිකරණ.. කැබිනට් ඇමති ධුර..

මෙවර කැබිනට් මණ්ඩලය නම් කිරීමේදී ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු අමාත්‍ය ධුරය නාමල් රාජපක්ෂ මහතාට ලබා දී ඇත.

එමෙන්ම අධිකරණ අමාත්‍යධූරය මොහොමඩ් අල් සබ්රි මහතාට ලබා දී තිබේ.

22,200 views
Main News