නායක භික්‍ෂූන්ට අධි සැප වාහන යෝජනා කෙරේ…

March 11, 2017 at 6:48 pm | lanka C news
නායක භික්‍ෂූන්ට අධි සැප වාහන යෝජනා කෙරේ…

නායක භික්‍ෂුන් වහන්සේලා සිවු නමකට සුඛෝපභෝගී වාහන හතරක් පූජා කිරීම සදහා ආර්ථික කමිටුවට යොජනාවක් ඉදිරිපත් වී ඇත.

ප‍්‍රධානතම අමාත්‍යංශයක් විසින් මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ ගිය සතියේය.

නමුත් එම භික්‍ෂූන් වහන්සේලා සිවු නමට දැනටමත් අධි සුඛෝපභෝගී වාහන හිමිව තිබීම නිසා ඊට අනුමැතිය හිමිව නැතත් යෝජනාව ප‍්‍රතික්‍ෂෙප නොකර ඉදිරියේදී සලකා බැලීමට තීරණය කර තිබේ.

154 views