නැගෙනහිර සියළු පාසැල් වසා දමයි.. ප‍්‍රචණ්ඩ සුළි කුණාටුවට අවතැන් කදවුරු ලෙස සූදානම්..

December 1, 2020 at 3:50 pm | lanka C news
නැගෙනහිර සියළු පාසැල් වසා දමයි.. ප‍්‍රචණ්ඩ සුළි කුණාටුවට අවතැන් කදවුරු ලෙස සූදානම්..

නැගෙනහිර පළාතේ සියලු පාසල් හෙට දින සිට දින තුනක් වසා දැමීමට පළාත් ආණ්ඩුකාරවරිය ඒ කටයුතු කර තිබේ.

එම ප්‍රදේශයට ඉදිරි දිනවල බලපාන බවට අනාවැකි පළකර ඇති සුළි කුණාටුව හේතුවෙන් මෙම පියවර ගෙන තිබේ.

එම සුළි කුණාටුවෙන් බලපෑමක් සිදු වූවොත් ඒවායෙන් අවතැන් ජනතාවගේ කඳවුරු ලෙස පාසල් භාවිතා කිරීමට සිදුවනු ඇතැයිද ඇය දන්වා ඇත.

එම පාසැල් අවතැන් කඳවුරු ලෙස පවත්වාගෙන යාමට සිදු වුවහොත් ඒ සඳහා වූ විශේෂිත උපදෙස් මාලාවක් ආණ්ඩුකාරවරිය විසින් නිකුත් කර තිබේ.

27,405 views

One Comment to “නැගෙනහිර සියළු පාසැල් වසා දමයි.. ප‍්‍රචණ්ඩ සුළි කුණාටුවට අවතැන් කදවුරු ලෙස සූදානම්..”

  1. sunimal says:

    කුණාටුව අපේ රටට නොයේවා දළදා හිමි පිහිටෙන්.

Main News