නැති තනතුරක් මවා පාරිභෝගිකයින් බිය වද්දයි..

March 1, 2017 at 5:30 pm | lanka C news
නැති තනතුරක් මවා පාරිභෝගිකයින් බිය වද්දයි..

පාරිභෝගික අධිකාරිය විසින් පාරිභෝගිකයින් නොමග යවමින් බිය වද්දමින් සිටින්නේ යයි පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය සදහන් කරයි.

සංගමය විසින් ජනාධිපතිවරයා වෙත යවන ලද ලිපියක මේ බව දැක්වෙයි.

අදාල ලිපිය මෙසේය.

පාරිභෝගික අධිකාරිය පාරිභෝගිකයින් නොමග යවමින් බිය වැද්දීම සම්බන්ධව.

2003 අංක 9 දරණ පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය පනත යටතේ පිහිටුවා ඇති පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය මෙරට පාරිභෝගිකයින් මුලා කරමින් සිටින අතර ඒ පිළිබදව විෂයභාර ඇමතිවරයා කිසිදු  ක්‍රියා මාර්ගයක් නොගන්නා බැවින් අප සංවිධානයට ඔබතුමාට දිගින් දිගටම පැමිණිලි කිරීමට සිදුවිම සම්බන්ධයෙන් කණගාටු වෙමි.

එහෙත් මෙරට පාරිභෝගිකයාගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කර ගැනිම සදහා පහත පැමිණිල්ල ඔබතුමා වෙත ඉදිරිපත් කරමි.

2003 අංක 9 දරණ පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය පනත අනුව එම අධිකාරියේ විධායක අධ්‍යක්ෂක නමින් තනතුරක් නොමැත.

එහෙත් පූර්ණ කාලීන සාමාජිකයින් එසේ විධායක අධ්‍යක්ෂකවරු ලෙස හදුන්වා දිමෙන් හා ඔවුන් විසින් පැමිණිලි මංඩලයේදී තමන් විධායක අධ්‍යක්ෂක ලෙස හදුන්වා ගැනීමෙන් මෙරට පාරිභෝගිකයා බියට පත්වන අතර එය පාරිභෝගිකයා නොමග යැවීමකි.

ඔවුන් භාවිතා කරනු ලබන කාඩ්පතෙහිද දැක්වෙන්නේ තම තනතුර  විධායක අධ්‍යක්ෂක ලෙසයි. තවද පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ නාම පුවරු වලද එසේ සටහන් කර ඇත.

අපගේ මෙම පැමිණිල්ල පිළිබදව විධිමත් පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙස කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිමි.

ස්තුතියි.

මෙයට,
රංජිත් විතානගේ
සභාපති

83 views