නිකාබ ඇද පාසැල් ආ ගුරුවරියන් 10ක් විදුහල්පති ආපසු යවයි.. ආණ්ඩුකාර අසාද් සාලි මැදිහත්වී පාසැලෙන් මාරු කරයි..

May 8, 2019 at 1:20 pm | lanka C news
නිකාබ ඇද පාසැල් ආ ගුරුවරියන් 10ක් විදුහල්පති ආපසු යවයි.. ආණ්ඩුකාර අසාද් සාලි මැදිහත්වී පාසැලෙන් මාරු කරයි..

අවිස්සාවේල්ල පුවක්පිටිය දෙමළ මහා විද්‍යාලයේ සේවය කරන මුස්ලිම් ගුරුවරියන් දස දෙනකු නිකාබ පැළඳ සේවයට පැමිණ සිටීම නිසා ඔවුන් සියලු දෙනාම ආපසු හරවා යැවීමට විදුහලේ විදුහල්පතිවරයා කටයුතු කර තිබේ.

ඊයේ දින උදෑසන මෙම ගුරුවරයන් දසදෙනා පාසලට පැමිණෙද්දී ඔවුන් පාසැලට ඇතුළු කර ගෙන නැති අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර අසාත් සාලි මහතා හමුවේ මෙම පිරිස පැමිණිලි කර ඇත.

ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් කලාප අධ්‍යක්ෂවරුන් කැඳවා මේ ගැන සාකච්ඡා කර ඇති අතර අවසානයේදී එම ගුරුවරියන් දසදෙනා පළාතේ ගුරුවරයන් හිඟ වෙනත් පාසල් වෙත මාරු කර යැවීමට තීරණය කර තිබේ.

198 views
Main News