නිමල් බෝපගේ-ලලිත් ද සිල්වා ජනාධිපති කාර්ය මණ්ඩලයෙන් නෙරපයි..

March 1, 2018 at 6:48 pm | lanka C news
නිමල් බෝපගේ-ලලිත් ද සිල්වා ජනාධිපති කාර්ය මණ්ඩලයෙන් නෙරපයි..

ජනාධිපති කාර්යාලයට අනුයුක්තව කටයුතු කරන ලද නිමල් බෝපගේ හා ලලිත් ද සිල්වා එම තනතුරුවලින් ඉවත් කර ඇත.

නිමල් බෝපගේ ජනාධිපති අතිරේක ලේකම්වරයෙක් ලෙස කටයුතු කල අතර ලලිත්ද සිල්වා මාධ්‍ය අංශයේ උපදේශකයෙකු ලෙස කටයුතු කලේය.

139 views