නියගයට උත්තරයක් ලෙස මුහුදු ජලය පිරිසුදු කර දෙන්න රජය සූදානම්…

October 1, 2016 at 12:00 pm | lanka C news
නියගයට උත්තරයක් ලෙස මුහුදු ජලය පිරිසුදු කර දෙන්න රජය සූදානම්…

ජල හිගයට විසදුමක් ලෙස මුහුදු ජලය මිරිදිය බවට පත් කිරීමේ වැඩපිලිවෙලක් ආරම්භ කිරීමට රජය සූදානම් වෙයි.

දැඩි නියගය හා නාගරීකරණයට උවමනා ජලය සපයා ගැනීමට මෙසේ මුහුදු ජලය පිරිසිදු කිරීම මගින් රජය අපෙක්‍ෂා කරයි.

කොලඹ වරාය නගර ව්‍යාපෘතියේද මුහුදු ජලය පිරිසිදු කර යොදා ගැනීමට අවධානය යොමුව ඇත.

204 views
Main News