නිරෝධායන කිරි කලයට තොණ්ඩමන් ගොම බිංදුව.. නීති කඩන VIP අවමගුලට දස දෙසින් විරෝධය..

May 29, 2020 at 10:26 pm | lanka C news
නිරෝධායන කිරි කලයට තොණ්ඩමන් ගොම බිංදුව.. නීති කඩන VIP අවමගුලට දස දෙසින් විරෝධය..

අභාවප්‍රාප්ත ඇමති ආරුමුගම් තොණ්ඩමන් මහතා වෙනුවෙන් අවමංගල කටයුත සංවිධානය වෙමින් ඇති ආකාරය ගැන පාර්ශව කිහිපයකම විරෝධය පල වෙයි.

ඇමති තොණ්ඩමන් වෙනුවෙන් ඉදිරි මැතිවරණයට තරග කරන ජීවාන් තොණ්ඩමන්ගේ හැසිරීම සම්බන්ධයෙන් මැතිවරණ නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය විරෝධය පළ කරයි.

ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ ජීවන තොණ්ඩමන් මැතිවරණ කොට්ඨාශ ගණනාවක් හරහා විවෘත රථයක නැගී ගමන් කරමින් මැතිවරණ නීති මෙන්ම නිරෝධායන නීතිද උල්ලංඝනය කරන බවයි.

මෙම තත්වය යටතේ බලධාරීන් නිහඬය සිටින බවත් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව මේ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කිරීමට පැමිණිලි එනතුරු බලා සිටීම අවශ්‍ය නොවන බවත් ඔවුන් පෙන්වා දෙයි.

එමෙන්ම මේ වන විට නිරෝධායන නීතිය තදින් ක්‍රියාත්මක කරන බවත් එය උල්ලංඝනය කරන්නට සිර ගත කරන බවත් සදහන් කරන පොලීසිය මෙතෙක් පියරවක් නොගැනීම ගැනද ඔවුන් විරෝධය පල කරයි.

446 views
Main News