නිල්වලා ගග වේගයෙන් ඉහලට.. සියළු ජනතාව මෙන්ම මාතර රෝහලේ රෝගීන්ද ඉවත් කෙරේ..

May 28, 2017 at 10:00 am | lanka C news
නිල්වලා ගග වේගයෙන් ඉහලට.. සියළු ජනතාව මෙන්ම මාතර රෝහලේ රෝගීන්ද ඉවත් කෙරේ..

මාතර නිල්වලා ගඟ ජල මට්ටම වේගයෙන් ඉහල යමහින් ඇති නිසා සියළු පහත් බිම්වලින් ඉවත් වන ලෙස අකුරැස්ස සිට මාතර දක්වා වූ ප‍්‍රදේශයේ ජනතාවට දැනුම් දී තිබේ.

මාතර මහ රෝහලේ රෝගීන්ද ඉන් ඉවත් කරගන්නා ලෙස මේ වන විට දන්වා ඇත.

නිල්වලා ගගේ ජල මාපකවලටද ඉහලින් ජලය ගලා යමින් ඇති බව වාර්තා වෙයි.

230 views