නිල කාමරයේ වායු සමීකරණ යන්ත්‍රය පැය 24 පූරා ක්‍රියාත්මක කරනු.. රාජ්‍ය මාධ්‍ය සභාපති ආරක්ෂක අංශයට නියෝග කරයි..

January 10, 2019 at 6:25 am | lanka C news
නිල කාමරයේ වායු සමීකරණ යන්ත්‍රය පැය 24 පූරා ක්‍රියාත්මක කරනු.. රාජ්‍ය මාධ්‍ය සභාපති ආරක්ෂක අංශයට නියෝග කරයි..

රාජ්‍ය මාධ්‍ය ආයතනයක සභාපතිවරයකු විසින් සභාපති නිල කාමරයේ වායු සමීකරණ යන්ත්‍රය පැය 24 පූරා ක්‍රියාත්මක කිරීමට ආරක්ෂක අංශයට නියෝග කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

සභාපති නිල කාමරයේ වායු සමීකරණයේ සීතල මදි බව කියමින් හෙතෙම පසූගිය කාලයේ ලක්‍ෂ ගණනක් වියදම් කර නවීන වායුසමීකරණ පද්ධතියක්ද ගෙන්වා තිබිණ.

ඔහු සභාපති වීමෙන් පසු ආරම්භ කළ එක් අංශයකින් 2018 වර්ෂයේදී පමණක් රැපියල් ලක්ෂ 670 ක් පාඩූ ලබා ඇති බවටද ආයතනයේ ගිණූම්ගත වී තිබේ.

28 views

One Comment to “නිල කාමරයේ වායු සමීකරණ යන්ත්‍රය පැය 24 පූරා ක්‍රියාත්මක කරනු.. රාජ්‍ය මාධ්‍ය සභාපති ආරක්ෂක අංශයට නියෝග කරයි..”

  1. peedithaya says:

    maitree thumage pathweem neda
    Ugathkame prasna? rataka nayakayek Doctrate ekak ho Dlitt thibiya yuthuyi

    manda buddika palanaye pratipala thama me…. ugathkama adu meeharak arakkuwalata, salliwala nede kamata vote kireeme wipaka

    meka /sabapathi/ alla hama gasanu

Main News