නිවාඩුව අවසන්.. මුස්ලිම් මන්ත‍්‍රීන් නැවත ඇමති ධුරවල දිවුරයි… හකීම්-බදියුදීන්ද දැන් ඇමතිලා..

July 29, 2019 at 8:33 pm | lanka C news
නිවාඩුව අවසන්.. මුස්ලිම් මන්ත‍්‍රීන් නැවත ඇමති ධුරවල දිවුරයි… හකීම්-බදියුදීන්ද දැන් ඇමතිලා..

ධුරයන්ගෙන් ඉල්ලා අස්වූ මුස්ලිම් මන්ත‍්‍රීවරුන් නැවතත් තමන් පෙර දැරු ඇමති ධුරවල දිවුරුම් දි ඇත.

ඇමති රවුෆ් හකීම් හා රිෂාද් බදියුදීන්ද ඇමති ධුරවල දිවුරුම් දී තිබේ.

64 views
Main News