නීතී රෙගුලාසි කඩා කෝටි ගණනක වාහන ඞීල් එකක්..

November 28, 2016 at 8:40 am | lanka C news
නීතී රෙගුලාසි කඩා කෝටි ගණනක වාහන ඞීල් එකක්..

ධාවනයෙන් ඉවත්කර නැති ඉතා හොඳ තත්වයේ වාහන 04ක් වෙන්දේසියේ විකුණා මාසයකට ලක්ෂ 2 බැගින් වසර 05ක් ගෙවා කල්බදු ක්‍රමය මත වාහන 05ක් මිලදී ගැනීමට සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය පියවරගෙන ඇති බව වාර්තා වේ. වසර 5 අවසානයේ එම වාහන ඒවා අයත් ආයතනයට බාරදීමට සිදුවේ.

රාජ්‍ය පරිපාල චක්‍ර ලේඛ උපදෙස් පරිදි වසර 10ට වඩා අබලන් තත්වයෙන් පවතී නම් ඒවා වෙන්දේසි කිරීමට බලය ලබාදී ඇතත් මෙම වාහන පාවිච්චි කරමින් පවතින හොඳ තත්වයේ ඒවාබව දැනගන්නට ඇත.

මසකට ලක්ෂ 2 බැගින් වසර 5ක කාලයකට කල්බදු ක්‍රමය මත ලබාගැනීමට තීරණය කර ඇති අලුත් වාහන වල බදුගෙවා අවසන් වන විට කෝටි 7.5ක පමණ මුදලක් වැයවන බව ගණන් බලා ඇත.

සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියට කවර මුදල් ගෙවා වාහන මිලදී ගැනීමට හැකියාව තිබියදී කල්බදුක්‍රමය යටතේ වාහන මිලදී ගැනීම මගින් විශාල මුදල් නාස්තියක් සිදුවන බවද වාර්තා වේ.

මෙම ගණුදෙනුව පිළිබඳව කළ විමසීමේදී ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා නියෝජ්‍ය ඇමති අශෝක් අබේසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළේ වසර 10කට වඩා පැරණි වාහන 05කින් 4ක් වෙන්දේසියට දමා ඒ වෙනුවට කල්බදු ක්‍රමය යටතේ වාහන 05ක් ලබාගැනීමට තීරණය කර ඇතැයි සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ සභාපතිවරයා තමන්ට ප්‍රකාශ කළ බවයි.

– ඉරිදා ලංකාදීප

36 views
Main News