නුවරඑලියට එලවළු ලැබීම සීමිතයි… මිල තවත් ඉහල යනු ඇති…

November 30, 2021 at 2:20 am | lanka C news
නුවරඑලියට එලවළු ලැබීම සීමිතයි… මිල තවත් ඉහල යනු ඇති…

නුවරඑලිය විශේෂිත ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට සිමිත එලවළු ප්‍රමාණයක් පමණක් ලැබුණු බවත්,ගොවියාගෙන් වැඩි මිලකට ගොවිපොලේදිම එලවළු මිල දි ගත් බව නුවරඑලිය විශේෂිත ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව කියා සිටියි.

නුවරඑලිය විශේෂිත ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට ලික්ස් ,ගෝවා , රාබු , අර්තාපල් , කැරට් සහ බිට්රුඩ් සිමිත ප්‍රමාණයක් ලැබුණු බවත්,ලික්ස් කිලෝවක් රු 200-210 , කැරට් කිලෝවක් රු 220-230 , ගෝවා කිලෝවක් රු 230-240 , රාබු කිලෝවක් රු 100-110 ,බිට්රුඩ් කිලෝවක් රු 100-150 , අර්තාපල් කිලෝවක් රු210 වැනි මිලකට ගොවින්ගෙන් මිල දි ගත් බවයි විශේෂිත අර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව කියා සිටියේ.

එලවළු අස්වැන්න වැඩි වන අවස්තාවේ එලවළු මිල සිඝ්‍රයෙන් අඩුවන බවත්, එවන් අවස්තාවල එලවළු ගොවියා රැක ගැනිමට එලවළු ඇසුරුම් කර කල් තබාගත් හැකි ක්‍රමයක් පිලිබදව රජය පෞද්ගලික අංශය එක්ව වැඩපිලිවෙලක් දියත් කරන්නේ නම් එලවළු අස්වැන්න අඩු කාලයේදි ඉහල යන එලවළු මිල පාලනය කරගත හැකි බවයි නුවරඑලිය විශේෂිත ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ වෙලදුන් කියා සිටින්නේ.

පවත්නා තත්ත්වය මත ඉදිරියේදි එලවළු මිල තවදුරටත් ඉහල යා හැකි බවද එම වෙලදුන් කියා සිටියි.

– හැටන් රංජිත් රාජපක්ෂ

11,218 views
Main News