නුවරඑලියේ තොණ්ඩමන් සිටි තැන CBට..

June 21, 2020 at 2:02 am | lanka C news
නුවරඑලියේ තොණ්ඩමන් සිටි තැන CBට..

ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පොදු ජන පෙරමුණේ නුවරඑලිය දිස්ත්‍රික් කණ්ඩායම් නායකත්වය නුවරඑලිය දිස්ත්‍රික් ශ්‍රි ලංකා පොදු  පෙරමුණේ සංවිධායක සහ අපෙක්ෂක සි.බි රත්නායක මහතාව එම පක්ෂයේ නායක සහ අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් පත් කර ඇත.

මහ මැතිවරණයේ  නුවරඑලිය දිස්ත්‍රික්කයේ ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පොදු පෙරමුණේ නායකත්වය දැරු ලංකා කම්කරු කොන්ග්‍රසයේ නායක හිටපු අමාත්‍යය ආරුමුගන් තොණ්ඩමන් මහතාගේ අභාවයෙන් පසුව ලංකා කම්කරු කොන්ග්‍රසයේ වත්මන් මහ ලේකම් ජිවන් තොණ්ඩමන් මහතා ඇතුළු ලංකා කම්කරු කොන්ග්‍රසයේ ජෙෂ්ඨයන් සමග අග්‍රාමාත්‍යයවරයා මේ පිලිබදව සාකච්ඡාවක් පවත්වා ලංකා කම්කරු කොන්ග්‍රසයේ එකගතාවය මත ශ්‍රි ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ නායක සහ අග්‍රාමාත්‍යය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් මෙම පත්විම කර ඇත.

138 views
Main News