නෙවිල් ප‍්‍රනාන්දු රෝහල රජයට පවරාගන්නේ වසර 10කින්.. දැනට බැංකුවේ..- රෝහල නිවේදනය කරයි..

July 20, 2017 at 6:48 pm | lanka C news
නෙවිල් ප‍්‍රනාන්දු රෝහල රජයට පවරාගන්නේ වසර 10කින්.. දැනට බැංකුවේ..- රෝහල නිවේදනය කරයි..

රජය විසින් පවරා ගත් මාළඹේ නෙවිල් ප‍්‍රනාන්දු රෝහල වෙනුවෙන් රජය කිසිදු මුදලක් ගෙවන්නේ නැති බවත් රෝහලේ ණය සියල්ල නෙවිල් ප‍්‍රනාන්දු මහතා විසින් ගෙවන බවත් නෙවිල් ප‍්‍රනාන්දු රෝහල සදහන් කරයි.

නමුත් ඉදිරි වසර 10ක කාලය තුල සියළු ණය ගෙවා නිම වන තෙක් රෝහල උකස් හිමිකමක් ලෙස ලංකා බැංකුය යටතේ පවතිනු ඇති බවත් ඉන් පසුව රජයට පවරා ගනු ඇති බවත් රෝහල විසින් නිකුත් කර ඇති නිවේදනයක දැක්වෙයි.

රුපියල් බිලියන 3.55ක් පමණ වටිනාකමක් ඇති රෝහල රජයට ලබා දී ඇත්තේ ප‍්‍රධානයක් ලෙස බවත් නිවේදනයෙ වැඩි දුරටත් කියා සිටී.

34 views
Main News