නෙවිල් ප‍්‍රනාන්දු රෝහල රජයට, රජයේ රෝහල්වල සයිටම් වෛද්‍ය සිසුන්ට පුහුණුව.. සයිටම් දොස්තරලා පිලිගන්න රජය සූදානම්..

April 7, 2017 at 5:30 pm | lanka C news
නෙවිල් ප‍්‍රනාන්දු රෝහල රජයට, රජයේ රෝහල්වල සයිටම් වෛද්‍ය සිසුන්ට පුහුණුව.. සයිටම් දොස්තරලා පිලිගන්න රජය සූදානම්..

මාලඹේ සයිටම් ආයතනයේ වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය ලද සිසුන් වෛද්‍යවරුන් ලෙස පිලිගැනීම සදහා රජය විසින් ගනු ලබන ක‍්‍රියාමාර්ග සම්බන්දයෙන් උසස් අධ්‍යාපන හා මහා මාර්ග අමත්‍යංශය විසින් මාධ්‍ය නවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

එහි දැක්වෙන්නේ මාළඹේ නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහල රජයට පවරාගෙන  එය ශික්‍ෂණ රෝහලක් ලෙස පවත්වාගෙන යාම, සයිටම් වෛද්‍ය සිසුනට හෝමාගම සහ අවිස්සාවේල්ල රෝහල්වල සායනික පුහුණුවට ඉඩ ලබාදීම හා අවසනායේ ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව හා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසන් සභාව විසින් එක්ව පවත්වනු ලබන විභාගයකින් සමත් වීමෙන් පසු සයිටම් සිසුන් වෛද්‍යවරුන් ලෙස පිලිගැනීමට කටයුතු කිරීමට තීරණය කර ඇති බවයි.

217 views
Main News