නෙස්ටමොල්ට් ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන් සිරිකොතේ.. දියවැඩියාකාරක අඩංගු නිසා වෙළෙඳපොළ කඩා වැටිලා.. ලොව පුරා නෙස්ලේ විරෝධී වැඩසටහන්..

April 9, 2017 at 3:17 am | lanka C news
නෙස්ටමොල්ට් ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන් සිරිකොතේ.. දියවැඩියාකාරක අඩංගු නිසා වෙළෙඳපොළ කඩා වැටිලා.. ලොව පුරා නෙස්ලේ විරෝධී වැඩසටහන්..

ලෝකය පුරා නෙස්ලේ නිෂ්පාදනවලට දැඩි විරෝධයක් එල්ලවෙමින් පවතිනුයේ ලොව පුරා ජීවත්වන දරුවන්ගේ ජීවිතවලට දැඩි බලපෑම් කරමින් එමගින් දරුවන්ට සෞඛ්‍ය පෝෂණ හානියක් වන අන්දමින් නෙස්ලේ බහුජාතික සමාගම විසින් නිෂ්පාදන රාශියක් වෙළෙඳපොළ තුල අලෙවි කිරීමයි. එබැවින් මේ වනවිට ලොවපුරා නෙස්ලේ සමාගමේ නිෂ්පාදනවලට විරුද්ධව විශාල වශයෙන් විරෝධතා ව්‍යාපාර සංවිධානය වී ඇත. link

එවන් පසුබිමක මෙරට වෛද්‍යවරුන් විසින් දැනට හදුනාගෙන ඇති දියවැඩියා කාරක අඩංගු අධි සීනි මිශ්‍ර නෙස්ටමෝල්ට Nestomalt පානය ප්‍රවර්ධනය සඳහා දේශපාලන පක්ෂ මූලස්ථානයන් ද ගොදුරු කොට ගෙන ඇත.

කෝටි ගනන් මුදල් වියදම් කොට කිසිම මනුෂ්‍ය ශරීරයට වැදගත් පෝෂණ පදාර්ථයන් එක් කිරීමට නොහැකි අනාගත ජනතාව දියවැඩියාව වැනි රෝගයන්ට ගොදුරු කරන නෙස්ටමෝල්ට් ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනක් එක්සත් ජාතික පක්ෂ මූලස්ථානය වූ ‘සිරිකොත’ දී පවත්වන ලදි.

ඡායාරූපයෙන් දැක්වෙන්නේ එජාපයේ පක්ෂ මූලස්ථානයේ තුල නෙස්ටමොල්ට් වලින් සරසා ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනක් පැවත් වු අවස්ථාවකි.

ලොවපුරා නෙස්ලේ සමාගමට විරුද්ධව ගෙන යන වැඩසටහන් මෙතනින්

893 views
Main News