නොමරා මරවන්න හදනවා යයි වතු කම්කරුවන් විරෝධයේ…

September 26, 2018 at 2:05 am | lanka C news
නොමරා මරවන්න හදනවා යයි වතු කම්කරුවන් විරෝධයේ…

මඩොල්සිම වැවිලි සමාගමට අයත් බගවන්තලාව කර්කස්වොල්ඩ් වතු යායේ  වතු කම්කරුවන් වතු පාලන අධිකාරියට එරෙහිව පැය දෙකක කාලයක් වැඩ වර්ජනය කරමින් විරෝධතාවය දක්වූහ.

එම වතු යායේ මැද කොටසේ වතු කම්කරුවන් පාලන අධිකාරියට එරෙහිව වැඩ වර්ජනය සිදු කරමින් විරෝධතාවය දැක්වූහ.

දිනක රු 730  වැටුප සදහා පැය 5 ක කාලයක් අමු තේ දළු කිලෝ 13 ක් නෙලන ලෙසත් පස්වරුවේ පැය 3 කාලයක් තේ දල්ලේ රිකිල්ල කිලෝ 5 ක් නෙලන ලෙස පාලන අධිකාරිය මගින් වතු කම්කරුන්ට උපදෙස් ලබා දි තිබේ .

විරෝධතාවය දැක්වු වතු කම්කරුවන් කියා සිටින්නේ වතු පාලන අධිකාරිය ඉල්ල පරිදි රිකිලි තේ දළු  කිලෝ 5 ක් පැය 3 කාලයක් තුල නෙලිමට නොහැකි බවයි.

එසේ රිකිලි තේ දළු කිලෝ 5 ක් නෙලිමට නොහැකි වුවහොක් වතු පාලන අධිකාරිය මගින් දිනක   වැටුපට ගෙවිය යුතු රු 730 වෙනුවට රුපියල් 520 ක වැටුපක් පමණක් ලබාදෙන බව විරෝධතාවය දැක්වු වතු කම්කරුවන් කියා සිටියේය.

දිනකට රුපියල් 520 ක වැටුපක් ලබාගෙන තමන්ට ජිවත්විමට නොහැකි බවත්,දිනක පැය 8 කාලයට අමු  තේ දළු කිලෝ 16 හෝ 18 ක් නෙලා දෙන බවත්  වතු කම්කරුවන් කියා සිටියි.

විරෝධතාවය දක්වු වතු කම්කරුවන් හමුවට පැමිණි එම වතුයායේ සහකාර වතු අධිකාරිවරයෙකු විරෝධතා කරුවන් සමග සාකච්ඡා කර වතු පාලන අධිකාරියට මේ සම්බනධයෙන් දැනුම් දි එට විසදුමක් ලබාදෙන බව සහකාර වතු අධිකාරිවරයා පොරොන්දු විම නිසා වැඩ වර්ජනය අත්හැර සුපුරුදු පරිදි දෛනික කටයුතු සදහා වාර්තා කිරිමට විරෝධතාවයේ නියැලි වතු කම්කරුවන් ක්‍රියා කරනු ලැබුහ.

– හැටන් රංජිත් රාජපක්ෂ

28 views

One Comment to “නොමරා මරවන්න හදනවා යයි වතු කම්කරුවන් විරෝධයේ…”

  1. ladaruwa says:

    පැය තුනක් යනවද ඔ්යි කිලෝ 5 ක් කඩන්න. කිලෝ 5 පැයෙන් කඩන්න පුළුවන්. දවස් පඩි ගන්න ඒවුන් කරන වැඩක් නෑ. ඒක පුද්ගලයෙක් දවසකට කිලෝ 22ක් කඩන ඒක තමයි සම්මතය. මුන් යකෝ කිලෝ 18ක් කඩන්න බෑ කියනවා. දවස්පඩි දෙන ඒක නවත්තලා කිලෝ ගානට දුන්නනම් හරි. කිලෝ 18කට රු.750ක් දුන්නම අයිතිකාරයට ඉතුරු වෙන්නෙ කීයද? පෝර වලට මුන්ට ඇවිල්ල හුජ්ජ කරන්න කියල තමයි කියන්න වෙන්නෙ

Main News