නොරොච්චෝල බලාගාරය ගැන පරීක්‍ෂණයක්..

April 28, 2017 at 5:30 pm | lanka C news
නොරොච්චෝල බලාගාරය ගැන පරීක්‍ෂණයක්..

නොරොච්චෝලේ විදුලි බලාගාරයෙන් පරිසරයට සිදුවන බලපෑම පිළිබද එම ප්‍රදේශවාසීන් ඉදිරිපත් කරන අදහස් හා යෝජනා පිළිබද සොයා බැලීමට විදුලිබල කර්මාන්තයේ නියාමන ආයතනය වන ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව පියවර ගෙන ඇත.

ධීවර හා ගොවි ප්‍රජාව, පරිසරවේදීන්, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, වයඹ පළාත් පරිසර අධිකාරිය, වෙරළ සංරක්ෂණ හා පරිසර පදනම යන ආයතන වල නියෝජිතයින්ගෙන් සැදුම්ලත් නියෝජිත කමිටුවක් සමග මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා වට දෙකක් පවත්වා තිබේ. මේ වන විට නොරොච්චෝලේ ප්‍රදේශවාසීන් ගේ අදහස් හා යෝජනා මෙම කමිටුවට ඉදිරිපත් කර තිබේ. කමිටුව ලබන මාසයේ නැවත රැස්වීමට නියමිත අතර එහි වාර්තාව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ විභාග වන මුලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් විභාගයක් සදහා ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත ය.

ඉහත සදහන් නියෝජිත කමිටුව පත්කරන ලද්දේ නොරොච්චෝලේ බලාගාරයෙන් පරිසරයට සිදුවන බලපෑම් අවමකිරීම සදහා ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවට පියවර ගන්නා ලෙස ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් කරන ලද දැනුම් දීමට අනුකූලවය. නොරොච්චෝලේ විදුලි බලාගාරයෙන් සිදුවන පරිසර බලපෑම පිළිබද ගොනුකල මුලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමට අදාල ක්‍රියාමාර්ගයක් ලෙස ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවට එසේ පියවර ගන්නා ලෙස නියෝග කර ඇත. එසේම පරිසර හානි පිළිබද සියලු කරුණු සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව පියවර ගනු ඇතැයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය සදහන් කරන ලදී.

තාප බලාගාර වලින් සිදුවන පරිසර බලපෑම පිළිබද අධ්‍යයනය කිරීම සදහා 2016 වර්ෂයේ දී විශේෂඥ කමිටුවක් ක්‍රියාත්මක වේ. එම කමිටුවේ නිර්දේශ මත පරිසර බලපෑම් අවම කිරීම සදහා වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට කොමිෂන් සභාව විසින් පියවර ගැනීමට නියමිත ය.

– PUCSL

431 views