පනත සංශෝධනය කර පළාත් සභා මැතිවරණත් කල් දමන්න යයි.. ?

May 7, 2017 at 5:30 pm | lanka C news
පනත සංශෝධනය කර පළාත් සභා මැතිවරණත් කල් දමන්න යයි.. ?

සැප්තැම්බර් මාසයේදී නිල කාලය අවසන් වන උතුරු මැද, සබරගමුව, නැගෙනහිර පළාත් සභා සදහා වූ මැතිවරණය කල් දැමීමට ආණ්ඩුව සැලසුම් කරමින් සිටින බව වාර්තා වෙයි.

පළාත් සභා පනත අනුව පළාත් සභා මැතිවරණ කල් දැමිය නොහැකි වුවත් එම පනතට සංශෝධන ගෙනැවින් 2/3න් සම්මත කර ගනිමින් මෙම මැතිවරණ කල් දැමීමට සූදානම් කරමින් ඇති බව සදහන්ය.

මේ වන විටත් පළාත් පාලන මැතිවරණ කල් දමා වසර දෙකට වඩා වැඩි කාලයක් ඉක්ම ගොස් තිබේ.

107 views
Main News