සබරගමු, උතුරුමැද, නැගෙනහිර පලාත් සභා සැප්තැම්බර් 28 අවසන්.. ඊට පෙර මැතිවරණයක් කඩිනමින්?

March 9, 2017 at 8:40 am | lanka C news
සබරගමු, උතුරුමැද, නැගෙනහිර පලාත් සභා සැප්තැම්බර් 28 අවසන්.. ඊට පෙර මැතිවරණයක් කඩිනමින්?

මෙම වසරේ සැප්තැම්බර් 28 වෙනි දිනට කලින් හෝ එම කාලයට ප්‍රථම සබරගමු. උතුරුමැද. නැගෙනහිර පලාත් සභා වල මැතිවරණ පැවත්වීම සිදු විය යුතුය. ඒ අනුව බොහෝ දුරට ඉදිරි මාස 3 තුල මෙම පලාත් සභා වල මැතිවරණ පැවත්වීමට නියමිතය.

ශ්‍රීලංක ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154( ඉ) අනුව “පලාත් සභාවක් කලින් විසුරුවා හරිනු ලැබුවොත් මිස, එම පලාත් සභා පලමු රැස්වීම සඳහා නියම කරන ලද දින සිට අවුරුදු 5 ක් කාලයක් ඒ සභාව පවත්නේ ය, එකි පස් අවුරුදු කාලය ඉකුත් වී ගිය විට ම එම පලාත් සභාව විසිර ගියාක් සේ සැලකෙන්නේ ය”.

ආණ්ඩුවට මෙම අවස්ථාවේ මැතිවරණයක් පැවත්වීම ඉතා අවාසිදායක බව බොහෝ පිරිස් ඉහළ දේශපාලන නායකත්වයට දන්වා ඇතත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ සංශෝධනය හරහා වැඩි බලතල පලාත් සභා වලට ලබාදීමට ඉන්දීයාව ඇතුළු බටහිර රටවල් දැඩිව යෝජනා කරන අවධියක සබරගමු. උතුරුමැද. නැගෙනහිර පලාත් සභා වලට මැතිවරණය කල් දැමීම යෝග්‍ය නොවන ආණ්ඩුවේ රනිල් පාර්ශ්වයේ මතය වී ඇත.

135 views
Main News