පසුගිය අවුරුදු හතරේ රට බොහෝ සංවර්ධනය කලා.. ඉදිරි වසරේදී තවත් සංවර්ධනය කරනවා..

April 8, 2019 at 8:02 am | lanka C news
පසුගිය අවුරුදු හතරේ රට බොහෝ සංවර්ධනය කලා.. ඉදිරි වසරේදී තවත් සංවර්ධනය කරනවා..

වත්මන් රජයේ අයවැය පරාජය කරන බවට එකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රිවරුන් මාධ්‍යය මගින් පැවසුවද අයවැය වැඩි ජන්ද 49 කින්  සම්මත කර ගැනිමට හැකි වු බව විශේෂ සංවර්ධන අමාත්‍ය්‍ය වි.රාධා ක්‍රිෂ්ණන් මහතා පැවසිය.

වි.රාධාක්‍රිෂ්ණන් මහතා එ බව කියා සිටියේ  ගම්පොල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යයාලට යටතේ පාලනය වන නාවලපිටිය කදිරේෂන් දමිල මහ විද්‍යාලයේ ගොඩනැගිලි පහක් , ගුරු නිවාසයක් සහ ආරක්ෂක පැති බැම්ම අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ රු මිලියන 40 ක ප්‍රතිපාදන යටතේ ප්‍රතිසංස්කරණය කර සිසු අයිතියට පත් කිරිමෙන් පසු පැවති උත්සවයේදිය.

මෙහිදි වැඩි දුරටත් අදහස් දැක් වු වි රාධා ක්‍රිෂ්ණන් මහතා කියා සිටියේ වත්මන් රජයට තව වසරක කාලයක් තිබෙන බවත්, එම කාලයේදි රටේ තවත් සංවර්ධන කටයුතු රාශ්‍රියක් සිදු කිරිමට නියමිත බවයි.

ගත වු සිව්වසර තුල වත්මන් රජය රටේ සැලකිය යුතු සංවර්ධනයක් සිදු කල බවද වි.රාධාක්‍රිෂ්නණ් අමාත්‍යයාවරයා කියා සිටිය.

– හැටන් රංජිත් රාජපක්ෂ

176 views
Main News