පහේ හපනුන්ට ජනප‍්‍රිය පාසැල් සදහා කඩඉම් ලකුණු මෙන්න..

December 19, 2017 at 4:40 pm | lanka C news
පහේ හපනුන්ට ජනප‍්‍රිය පාසැල් සදහා කඩඉම් ලකුණු මෙන්න..

පසුගිය අගෝස්තු මාසයේ පැවති 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල අනුව ජනප‍්‍රිය පාසැල් සදහා සිසුන් ඇතුළත් කර ගන්නා කඩඉම් ලකුණු ප‍්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය විසින් නිකුත් කර ඇති එම ලේඛණ්‍යන් මෙසේය.

199 views
Main News