පළාත් සභා කල් දමන සංශෝධනය 2/3න් සම්මත කර ගන්නැයි නීතිපති දන්වයි..

September 20, 2017 at 6:48 pm | lanka C news
පළාත් සභා කල් දමන සංශෝධනය 2/3න් සම්මත කර ගන්නැයි නීතිපති දන්වයි..

අද දිනයේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇති පළාත් සභා ඡන්ද විමසිම් පනතට අදාල සංශෝධන සදහා පාර්ලිමේන්තුවේ 2/3කින් සම්මත කිරීම අවශ්‍ය යයි නීතිපතිවරයා දන්වා ඇත.

කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී මේ බව කියා සිටියේය.

27 views