පළාත් සභා මැතිවරණයෙන් එජාපය දිනවා නායකත්වය අතහරින බව රනිල් කියයි..

August 16, 2020 at 4:40 pm | lanka C news
පළාත් සභා මැතිවරණයෙන් එජාපය දිනවා නායකත්වය අතහරින බව රනිල් කියයි..

රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉදිරි පළාත් සභා මැතිවරණය පසු වන තුරුම එම පක්ෂයේ නායකත්වය රැඳී සිටීමට තීරණය කර තිබේ.

ලබන වසර මුලදී මීළඟ පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීමට නියමිතය.

පක්‍ෂ මහ ලේකම් අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා සඳහන් කරන්නේ පළාත් සභා මැතිවරණයේදී ද පක්ෂය මෙහෙ වන්නේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් බවයි.

ඒ අනුව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකත්වය වෙනත් සුදුසු පුද්ගලයෙකුට පළාත් සභා මැතිවරණය පසුව ලබාදීමට වික්‍රමසිංහ මහතා එකඟ වී ඇත.

33,578 views