ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය පිළිබද නිලධාරින්ට වැඩමුලුවක්…

August 3, 2017 at 2:10 am | lanka C news
ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය පිළිබද නිලධාරින්ට වැඩමුලුවක්…

සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ මිලෝදා ආයතනය එක්ව සංව්ධානය කරනු ලබන රාජ්‍ය ප්‍රසම්පාදන පුහුණු වැඩසටහන් මාලාව සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය දොස්තර රාජිත සේනාරත්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගියදා පැවැත්විනි.

මෙම පුහුණු වැඩසටහන් මාලාවේ ප්‍රමුඛ පරමාර්ථය ප්‍රසම්පාදන කටයුතු සදහා දායකවන සියළු වෛද්‍ය පරිපාලකයින්, ගිණුම් නිලධාරීන්, වෛද්‍ය නිලධාරීන්, පරිපාලන නිලධාරීන් සහ අනෙකුත් කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධව ඇති දැනුම හා නිපුණතා සංවර්ධනය කිරිමයි.

මෙහිදී අදහස් දැක් වූ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවයා,

‘ඕනෑම රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයක මූල්‍ය කළමනාකරණය සහ සැලසුම් නිසි පරිදි සිදු විය යුතුයි. මහජන මුදල් වගකීම් සහගතව සහ ප්‍රවේශම් සහගතව කළමණාකරනය කළ යුතුයි. මහජනතාවට සපයන සෞඛ්‍ය සේවාව තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමේ සහ නඩත්තු සහතික කිරීමේ උපාය මාර්ගික සැලසුම් කෙරෙහි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ඉතා දැඩි අවධානයක් යොමු කරනවා. 2016 – 2025 ජාතික සෞඛ්‍ය උපාය මාර්ගික සැලස්මේදී බෝහෝ කරුණූ කෙරෙහි අවධානය යොමු කලා.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ උපාය මාර්ගික තීරණ ගැනීමේදී සැපයීම මත අත්‍යාවශ්‍ය සහ අඛණ්ඩ ක්‍රියාවලියක් බව අප දන්නවා. වාර්ෂිකව අප අමාත්‍යාංශය බිලියන ගණනක වටිනාකමින් යුතු සේවා මෙන්ම සරල ලිපි ද්‍රව්‍ය සිට නවීන ප්‍රතිකාර සඳහා අවශ්‍ය අධි තාක්ෂණික උපකරණ සැපයීම සිදු කරනවා. ඒ සඳහා අති විශාල මුදලක් වැය වෙනවා. එබැවින් සැපයීම සඳහා අඳාල නිලධාරීන් කාලීන අවශ්‍යතාව මත අත්‍යවශ්‍ය දේ හා අවශ්‍යතා නිසි පරිදි සලකා බලමින් විනිවිදභාවයකින් යුතුව තිරණ ගත යුතුයි. මෙම ක්‍රියාවලිය සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රය තුළ ඉතාමත් සංකීර්ණයි. එහිදී වෛද්‍ය පරිපාලකයින් , පරිපාලන සේවා නිලධාරීන්, වෛද්‍ය නිලධාරින්, සහ ලිපිකාර කාර්ය මණ්ඩලය, ආදී විවිධ පාර්ශව ඊට දායක වෙනවා. ඔවුන් සැපයීම් පිළිබඳ ජාතික නිර්දේශයන් ඉෂ්ඨ කරමින් ඒවා ඉටු කරනවා. එම නිසා ඔවුන්ට පුහුණුවක් ලබාදීම ඉතා වැදගත්’

– ප‍්‍රසන්න අධිකාරී

221 views