පාර්ලිමේන්තුවට ප‍්‍රහාර සැලසුමක්..? මාර්ග සිතියමක්.. පිවිසුම් අවසර පත් 06ක්.. රහස් තට්ටුවක් සහිත ලොරියක් අත්අඩංගුවේ..

April 25, 2019 at 9:20 am | lanka C news
පාර්ලිමේන්තුවට ප‍්‍රහාර සැලසුමක්..? මාර්ග සිතියමක්.. පිවිසුම් අවසර පත් 06ක්.. රහස් තට්ටුවක් සහිත ලොරියක් අත්අඩංගුවේ..

පාර්ලිමේන්තුවට ඇතුළුවන අවසර පස් 06ක් පාර්ලිමේන්තුවට ඇතුළුවන මාර්ග සිතියමක් සහිතව පුද්ගලයෙකු පොලීසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

මෙම පුද්ගලයා සමගින් පිටට නොගෙන ලෙස සකස් කරන ලද තට්ටුවක් සහිත ලොරියක්ද සොයාගෙන තිබේ.

ජීව උණ්ඩ කිහිපයක්, සිම් පත් කිහිපයක්ද අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

බලංගොඩ පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරු අද අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරයි.

ඇතැම් මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ මෙය පාර්ලිමේන්තුවට පහර දීමේ සැලැස්මක් විය හැකි බවයි.

203 views
Main News