පාර්ලිමේන්තුවේ පිවිසෙන දොර අලුත්යැඩියාවට කෝටි හැටක් (60) අනුමතයි..

April 6, 2019 at 10:00 am | lanka C news
පාර්ලිමේන්තුවේ පිවිසෙන දොර අලුත්යැඩියාවට කෝටි හැටක් (60) අනුමතයි..

පාර්ලිමේන්තුවේ පිවිසුම් දොරටු දෙක අලුත්වැඩියා කිරීම සඳහා රුපියල් කෝටි 60 ක මුදලක් වැය වන්නේ යැයි ඇස්තමේන්තු කර ඇත.

කෝටි 20ක වියදමින් මාදිවෙල මන්ත්‍රී නිවාස වල සිට පැමිණෙන පිවිසුම් දොරටුව අළුත්වැඩියා කිරීමටත් කෝටි 40 මුදලක් වියදම් කර ජයන්තිපුර පිවිසුම නවීකරණය කිරීමටත් මෙහිදී ඇස් ඇස්තමේන්තු කර තිබේ.

මෙම පිවිසුම් සමග අංගසම්පූර්ණ නවීන ගොඩනැගිලි ද ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

37 views
Main News