පාර්ලිමේන්තුව හමුදා රැකවල් යොදයි..

April 24, 2020 at 3:50 pm | lanka C news
පාර්ලිමේන්තුව හමුදා රැකවල් යොදයි..

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ පිහිටි පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ ආරක්ෂාව දැඩි කිරීමට කටයුතු කර තිබේ.

ඊයේ පස්වරුවේ සිට එම ස්ථානයට පොලිස් ආරක්ෂාවට අමතරව හමුදා ආරක්‍ෂාවද යොදා ඇත.

මහ මැතිවරණය පැවැත්වීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා තම බලතල ප‍්‍රකාරව පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැර ඇති අතර විපක්‍ෂය විසින් පැවති පාර්ලිමේන්තුව යළි කැඳවීම විවිධ උත්සාහයන් දරමින් ඇත.

192 views

68 Comments to “පාර්ලිමේන්තුව හමුදා රැකවල් යොදයි..”

 1. Janaya says:

  Karu Jayasooriyage Nilaniwasath Ganna One. Mun Hitha inne Unge Anduwa Kiyala.

  • ON LOOKER says:

   It seems as past group of U. N.P., T.N.A.,Muslim congress ,Rishard’s party, J.V P. have got scared of the imminent victory of the Pohottuwa at the forthcoming parliamentary elections.How can a dead body be given a life again?It is in the history now.

 2. sena says:

  ගරු ජනාධිපතිතුමනි රටෙ ධනයත් ජනතාවගෙ බදුමුදලින් යැපෙන මේ ගොඩනැගිල්ල හමුදා මුලස්ථානයකට හරි විශ්වවිද්දියාලයකට හරි රජයෙ රොහලකට හරි ගන්න සුලුපිරිසකගෙන් රටපාලනය කලහැකිබව ඔබතුමා පෙන්වාදි තිබෙනවා

 3. Piyadasa Yalagala says:

  If for future people of Sri lank new generation to past history of Parliment need Museum is very important matter . I would like suggest current Parliament Building turn into Nation Museum our Sri Lanka?
  Since 1977 under UNP-JRJ Parliment was most corrupted institution by way many of majority Members of House were engaged for so many frauds sceand and robberies.
  Is batter this

 4. Piyadasa Yalagala says:

  For better future people of Sri lanka that new generation know to past history of Parliment need Museum, is very important matter .
  I would like suggest current Parliament Building turn into Nation Museum our Sri Lanka?
  Hope majority citizens will considered my proposal in future ? New Nation need New Parliment Building.
  Since 1977 under UNP-JRJ Parliment was most corrupted institution by way many of majority Members of House were engaged for so many frauds sceand and robberies.
  Is batter this building converted into for Museum of Sri lanka.

 5. Piyadasa Yalagala says:

  For better future people of Sri lanka that new generation know to past history of Parliment need Museum, is very important matter .
  I would like suggest current Parliament Building turn into Nation Museum our Sri Lanka?
  Hope majority citizens will considered my proposal in future ? New Nation need New Parliment Building.
  Since 1977 under UNP-JRJ Parliment was most corrupted institution by way many of majority Members of House were engaged for so many politica terrorist ,extremist, frauds scandals and robberies. It has lost good image of Parliment last 40 odd years.
  Is batter this building converted into for Museum of Sri lanka.