පාර්ලිමේන්තුව හෙට උණුසුම්.. සීමා නිර්ණ වාර්ථාව අද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරයි… විවාදය හෙටයි…

August 23, 2018 at 6:48 pm | lanka C news
පාර්ලිමේන්තුව හෙට උණුසුම්.. සීමා නිර්ණ වාර්ථාව අද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරයි… විවාදය හෙටයි…

පළාත් සභා සම්බන්ද සීමා නිර්ණ වාර්ථාව අද (23) දිනයේදි සභානායක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලදී.

පළාත් සභා සීමා නිර්ණ වාර්ථාව පිළිබද විවාදය හෙට දිනයේදි පාර්ලිමේන්තුවේදි විවාදයට ගැනීමට නියමිතයි.

මේ අතර පළාත් සභා සීමා නිර්ණය පිළිබද විශේෂ පක්ෂ නායක රැස්වීමක් අද දිනයේදි පස්වරු පාර්ලිමේන්තුවේදි පැවැත්වීය

හෙට දිනයේදි සීමා නිර්ණ වාර්ථාව පාර්ලිමේන්තුවේදි සම්මත වුවහොත් නව ඡුන්ද ක‍්‍රමය යටතේ පලාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වෙනු ඇති.

– රජිත සමරසූරිය

14 views
Main News