පාර්ලිමේන්තු සැසිය අවසන් කල ගැසට්ටුවේ මහ අවුලක්… අලුත් එකක් නිකුත් කරන්න වෙයි.. ජනාධිපති ලංකාවේ නෑ..

April 18, 2018 at 8:40 am | lanka C news
පාර්ලිමේන්තු සැසිය අවසන් කල ගැසට්ටුවේ මහ අවුලක්… අලුත් එකක් නිකුත් කරන්න වෙයි.. ජනාධිපති ලංකාවේ නෑ..

අපේ‍්‍රල් 12 වැනිදා ජනාධිපතිවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තු සැසි වාරය අවසන් කිරීම සදහා නිකුත් කරන ලද අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය දෝෂ සහිත වීම නිසා එය නැවත වරක් නිකුත් කිරීමට සිදුව තිබේ.

මුලින් නිකුත් කරන ලද ගැසට් නිවේදනයේ පාර්ලිමේන්තුව නැවත කැදවන වේලාව සදහන් කර නැති වීම නිසා මෙම තත්වය මතුව ඇත.

ඒ අනුව එම වේලාව සදහන් කරමින් තවත් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කිරීමට සිදුව ඇත.

ජනාධීපතිවරයා විදෙස් සංචාරය නිමවා මෙරටට පැමිණි පසු එම ගැසට් නිවේදනයට අත්සන් තැබීම සිදුවනු ඇති බවද වාර්තා වෙයි.

මැයි මස 08 වැනිදා පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය නැවත ඇරඹෙන බව සදහන් කර ඇතත් වේලාවක් සදහන්ව නැත.

26 views