පාර්ලිමේන්තුවෙන් ජනතාව අපේක්ෂා කරන්නේ සී.බී. රත්නායක, පී හැරිසන් වැනි ආදර්ශමත් ජනතා නියෝජිතයන්.. – කතානායක

December 10, 2016 at 8:02 am | lanka C news
පාර්ලිමේන්තුවෙන් ජනතාව අපේක්ෂා කරන්නේ සී.බී. රත්නායක, පී හැරිසන් වැනි ආදර්ශමත් ජනතා නියෝජිතයන්.. – කතානායක

පාර්ලිමේන්තුවේ ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබද අමාත්‍යංශ වැය ශීර්ෂයේ කාරක සභා අවස්ථා විවාදයේදී ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සී.බී රත්නායක මහතා ඉතා වටිනා තර්කානූකූල අදහස්වලින් විවාදය පෝෂණය කළ බව පැවසූ කථානායකවරයා එය පාර්ලිමේන්තුවේ කා හටත් ආදර්ශයක් බව සදහන් කළේය.

එවන් ධනාත්මක තර්කානුකූල අදහස් ඉතාමත් ඵලදායී බව සදහන් කළ කථානායකවරයා සී.බී රත්නායක මහතා දැක්වූ එම කරුණුවලට ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබද ඇමති පී.හැරිසන් මහතා පිළිතුරු ලබා දුන් වගකීම් සහගත ආකාරය ද අගය කළේය.

මෙලෙස පාර්ලිමේන්තුව තුල ඵලදායී විවාද ගොඩ නැගිය හැකි නම් එය ජනතාවගේ නිරන්තර ගෞවරයට පත් වනු ඇති බව කථානායකවරයා සදහන් කළේය.

– චමින්ද ගමගේ

187 views
Main News