පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට තිබු බාධා ඉවත් කෙරේ…

December 8, 2019 at 8:02 am | lanka C news
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට තිබු බාධා ඉවත් කෙරේ…

නව රජට බලයට පත්වීමත් සමග වැඩ ආරම්භ කර නොතිබුණු සංවර්ධන ව්‍යාපෘති නැවත සමාලෝචනය කර දන්වන තෙක් අත්හිටුවීමට පසුගිය නොවැම්බර් 20 වෙනි දින මුදල් හා ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති  සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය විසින් තීන්දු කරනු  ලැබීය. ඒ අනුව සියළුම දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරු වෙත ඒ සම්බන්ධව දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කර තිබුණි.

මේ සම්බන්ධව ආර්ථික සහ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩබ්ලිව්.ඩී.ජේ සෙනෙවිරත්න මහතා පසුගියදා අගමැතිතුමා සහ මුදල් අමත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා හමුවී මේ සම්බන්ධව කරුණු දැක්වීමක් සිදු කරනු ලැබීය.

ඒ අනුව  2019 වර්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ විමධ්‍යගත යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීම සදහා වෙන්කර ඇති මුදල් වලින් අනුමත කර ඇති ව්‍යාපෘති දෙසැම්බර් මස 31 දිනට පෙර නැවත ක්‍රියාත්මක කිරීමට අනුමැතිය ලබා දීමට එකඟතාවය ලබා දී ඇත.මේ වන විට ඒ සම්බන්ධව සියළුම දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරු දැනුවත් කිරීමට මුදල් අමාත්‍යංශය පියවර ගෙන ඇත.

– ධම්මික තිලකරත්න

32 views

One Comment to “පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට තිබු බාධා ඉවත් කෙරේ…”

  1. මැදමුලනෙ මුත්ත says:

    ජෝන් සෙනෙවිරත්න දක්ෂ අමාත්‍යවරයෙක්.
    දැනටමත් රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේත් පවිත්‍රා වන්නිආරචිචිට වඩා සේවයක් කරල තියෙනවා.
    පවිත්‍රාගෙ කට විතරයි.
    ජෝන්ට ලැබිල තියෙන්නෙ වැඩකළ හැකි අමාත්‍යාංශයක්. ඉතාමත් වගකීමෙන් යුක්තව, ඉවසීමෙන් ඔහු සිය කාර්යභාරය ඉටුකරාවි.

Main News