පාරිභෝගික අධිකාරියේ නිළධාරීන්ට නිල ඇදුම් ඇන්දවීමට ලක්ෂ 75 ක් ඉල්ලයි…

November 5, 2017 at 6:48 pm | lanka C news
පාරිභෝගික අධිකාරියේ නිළධාරීන්ට නිල ඇදුම් ඇන්දවීමට ලක්ෂ 75 ක් ඉල්ලයි…

පාරිභෝගික අධිකාරියේ විමර්ශණ නිළධාරීන්ට නිල ඇදුම් ඇන්දවීමට ලක්ෂ 75 ක් ඉල්ලා ඇති බව පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය සදහන් කරයි.

මේ බව සදහන් කරමින් එම සංවිධානය විසින් නිකුත් කර ඇති නිවේදනය මෙසේය.

පාරිභෝගික අධිකාරියේ විමර්ශණ නිළධාරීන්ට නිල ඇදුම් ඇන්දවීමට ලක්ෂ 75 ක් ඉල්ලයි.

2003 අංක 9 දරණ පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරී පනත මගින් පිහිටුවූ පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ මේවන විට විමර්ශණ නිළධාරීන් 240 ක පිරිසක් සේවය කරන අතර තවත් 200 යක් බදවා ගැනීමට නියමිතය. මෙම විමර්ශණ නිළධාරීන්ගේ කාර්යයභාර්ය වන්නේ වැටලීම් සදහා දායකවීමය. මෙම වැටලීම් කිරීමට පෙර උපාය දූතයින් වශයෙන් වෙළදසැල් වෙත ගොස් තොරතුරැ ලබා ගනු ලබයි. නැතහොත් වෙළද සැල් හිමියාට හදුනාගත නොහැකි ආකාරයට ගොස් සොයා බැලීම්කරනු ලබයි.

මෙසේ කටයුතු කිරීම වෙළදසැල් හිමියන් නුරැස්සන අතර වෙළදසැල් හිමියන්ට පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ වමර්ශණ නිළධාරීන් හදුනාගත හැකි ලෙස නිල ඇදුම් අන්දවන ලෙස ඇමතිවරයාට හිතවත් වෙළද ව්‍යාපාරිකයින් විසින් කරනු ලබන ඉල්ලීමකට අනුව පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ පූර්ණකාලීන සාමාජිකයෙකු ලෙස කටයුතු කිරීමට තමාට ඇති සුදුසුකම් මෙතෙක් පෙන්වා නැති නිමත්ඩීන් නැමැති පුද්ගලයා විසින් පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ විමර්ශණ නිළධාරීන්ට නිල ඇදුම් ඇන්දවීම සදහා රැපියල් ලක්ෂ හැත්ත පහක මුදලක් 2018 අයවැයෙන් ඉල්ලා ඇත.

විමර්ශණ නිළධාරීන්ට නිල ඇදුම් ඇන්දවීමට  අවශ්‍යනම් 2003 අංක 9 දරණ පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරී පනත සංශෝධනය කල යුතුය. එසේ නොකර විමර්ශණ නිළධාරීන්ට නිළ ඇදුම් ඇන්දවීම නීති විරෝධීය.කල යුතු වන්නේ පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ විමර්ශණ නිළධාරීන්ට නිල ඇදුම් ඇන්දවීම නොව පූර්ණ කාලීන් සාමාජිකයෙකු ලෙස කටයුතු කිරීමට සුදුසුකම් නොමැති නීමත්ඩීත් නැමැත්තා පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියෙන් එළවා දැමීමය.

රංජිත් විතානගේ
සභාපති

63 views

One Comment to “පාරිභෝගික අධිකාරියේ නිළධාරීන්ට නිල ඇදුම් ඇන්දවීමට ලක්ෂ 75 ක් ඉල්ලයි…”

  1. chatu says:

    janadhipathi agameti welanda ameti okkoma heluwen
    niladharinta redi andawanta laksa 75k illanawa
    konakapala mulu ratama winaasa karanawa,

Main News