පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියට විමර්ෂණ නිළධාරීන් දෙසීයක් බදවා ගැනීම හොර පාරේ…

November 2, 2017 at 8:02 am | lanka C news
පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියට විමර්ෂණ නිළධාරීන් දෙසීයක් බදවා ගැනීම හොර පාරේ…

පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියට විමර්ෂණ නිළධාරීන් දෙසීයක් බදවා ගැනීම හොර පාරේ සිදු කරමින් ඇති බව පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය සදහන් කරයි.

මේ බව සදහන් කරමින් එම සංවිධානය විසින් නිකුත් කර ඇති නිවේදනය මෙසේය.

පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියට විමර්ෂණ නිළධාරීන් දෙසීයක් බදවා ගැනීම හොර පාරේ.

2003 අංක 9 දරණ පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරී පනත මගින් පිහිටුවා ඇති පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය සදහා විමර්ශණ නිළධාරීන් දෙසීයක් බදව ගැනීම සදහා මේවන විට සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්වනු ලබයි. අදාල තනතුර සදහා අයදුම්පත් කැදවා ඇති අවස්ථාවේ 2200 ට ආසන්න සුදුසුකම් සපුරා ඇති අපේක්ෂකයින් පිරිසක් සිය අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර සම්මුඛ පරික්ෂණ සදහා කැදවා ඇත්තේ  1450 ක පිරිසක් පමණි.

15/1990 රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍ර ලේඛණයට අනුව රජයේ හෝ රජයට අනුබද්ධ ආයතන සදහා නිළධාරීන් බදවා ගැනීමේදී ලිඛිත පරීක්ෂණයක් පැවැත්විය යුතුය. තවද එය දේශපාලන පත්විමක් නොවිය යුතු අතර ජනවර්ගය අනුව සුදුස්සන් තෝරාපත් කර ගත යුතුය. ඒ අනුව සිංහල 75% ක් ද දවිඩ 12.7% දවිඩ සම්භවයක් ඇති පිරිස 5.5% හා  මුස්ලිම් ජාතීන් 8% ක් විය යුතුය.

එහෙත් සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය සදහා පත් කර ඇති පුද්ගලයින් 3 දෙනෙකු පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ පූර්ණ කාලීන සාමාජිකයින් වන අතර ඔවුන් පත් කරනුයේ දේශපාලන හිතවත්කම් මතය. ඒ අනුව සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය අදාල චක්‍රලේඛනයට අනුව නීති විරෝධි වේ. තවද ඉන් එක් අයෙකු තවමත් පූර්ණ කාලීන සාමාජිකයෙක් ලෙස පත් කිරීම සදහා වන තමන්ගේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් හෙළි කොට නැත.

2017 ඔක්තෝබර්ම මස 12 වනදා සිට 2017 නොවැම්බර් මස 28 දින දක්වා සම්මුඛ පරීක්ෂණ කැදවා ඇතත් එම කැදවීම පසෙකලා කඩිමුඩියේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ කැදවීම සදහා කටයුතු කර ඇත. 2017 නොවැම්බර් 3 වන දින පෝය දිනයක් වන අතර එදිනද සම්මුඛ පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇත. එයද නීති විරෝධිවේ.

මෙරට සමස්ත ජනගහණයම පාරිභෝගිකයින් වන අතර එම පාරිභෝගිකයින් ආරක්ෂා කිරීම සදහා බදවා ගනු ලබන විමර්ශණ නිළධාරීන් හොර පාරෙන් හා නියමිත පටිපාටියට අනුව බදවා නොගැනීම නිසා පාරිභෝගිකයින්ට සිදුවන් අපහසුතාවයට වගකියන්නේ කවුරැන්ද යන්න අපි පාලකයින්ගෙන් අසමු.

රංජිත් විතානගේ
සභාපති

176 views

One Comment to “පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියට විමර්ෂණ නිළධාරීන් දෙසීයක් බදවා ගැනීම හොර පාරේ…”

  1. W M Fernando says:

    Selections based on ethnicity is a violation of the fundamental rights included in the constitution as per the supreme court determination.

Main News