පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය පාරිභෝගික පැමිණිලි විභාගය නවතයි.. ඇමති ගෝලයෙක් බලපෑම් කරයි..

January 18, 2018 at 12:42 pm | lanka C news
පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය පාරිභෝගික පැමිණිලි විභාගය නවතයි.. ඇමති ගෝලයෙක් බලපෑම් කරයි..

පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය පාරිභෝගික පැමිණිලි විභාග කිරීම නවතා දැමීමෙන් පාරිභෝගිකයන්ට හිරිහැර සිදුවන බව පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැුකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය පවසයි.

එම සංවිධානය විසින් මේ බව පෙන්වා දෙමින් නිකුත් කර ඇති නිවේදනය මෙසේය.

පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය පාරිභෝගික පැමිණිලි විභාග කිරීම නවතා දැමීමෙන් පාරිභෝගිකයන්ට හිරිහැර.

පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය මේ වනවිට පාරිභෝගික පැමිණිලි විභාග  කිරීම නවතා දමා ඇත. මීට පෙර දිනකට පාරිභෝගික පැමිණිලි 15 ක් පමණ විභාහ කල අධිකාරිය මේ සතියේ සිට කිසිදු පැමිණිල්ලක් විභාග කර නැත. පාරිභෝගික පැමිණිලි සදහා අධිකාරිය වෙත කැදවා තිබුණු පාරිභෝගිකයන්ද නවතා හරවා යවා ඇත.

මීට පෙර දිස්ත්‍රික් කාර්යාල වලින් පාරිභෝගික පැමිණිලි විභාග කලද ඒවා නවතා දමා සියලු පැමිණිලි විභාග කිරීම ප්‍රධාන කාර්යාලයේදී පමණක් කරන ලදී. මේ නිසා දුර පළාත් වලින් පැමිණෙන පරිභෝගිකයන්හ‍ට විශාල මුදලක් වැය කිරීමට සිදුවිය.

මෑත කාලයේදී පාරිභෝගික අධිකාරියට පූර්ණ කාලීන සාමාජිකෙයක් ලෙස පත් කරන ලද විශ්‍රාමික විනිසුරුවරයෙකුගේ සහ පූර්ණකාලීන සමාජිකයෙක් වීම සදහා වන සුදුසුකම් සපුරා නැති එහෙත් පූර්ණකාලීන සමාජිකයෙක් ලෙස පත්කර ඇති පුද්ගලයකුගේ ක්‍රියාකලාපය පාරිභෝගික පැමිණිලි විභාග කිරීම නවතා දැමීමට හේතු වී ඇත.

ඇමතිවරයාගේ ගෝලයකු වන සුදුසුකම් නොමැති පුද්ගලයා ව්‍යාපාරිකයෙකු  වන නිසා හා වෙනත් ව්‍යාපාරිකයින්ගේ පෙළඔවීම  මත පාරිභෝගිකයින් විසින් පාරිභෝගික අධිකාරියට කරනු ලබන පැමිණිලි නැවත්වීම සදහා  පාරිභෝගික පැමිණිලි විභාග කිරීමේ පටිපාටිය වෙනස් කර ඇත.

පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරී ව්‍යාපාරිකයින් ගෙන් මුදා ගැනීම සදහා රජය කටයුතු කළ යුතුය. නැතහොත් පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ නම ව්‍යාපාරිකයින් ආරක්ෂා කිරීමේ අධිකාරිය යනුවෙන් වෙනස් කල යුතුය.

රංජිත් විතානගේ
සභාපති
පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය

149 views
Main News