පාසල් දරුවන්ගේ පංති කාමරවල සිසුන් 35 කට සීමා විය යුත බවට නියෝගයක්..

September 26, 2019 at 2:06 am | lanka C news
පාසල් දරුවන්ගේ පංති කාමරවල සිසුන් 35 කට සීමා විය යුත බවට නියෝගයක්..

උතුරු පළාතේ පාසල් ඉගෙනුම ලබන දරු දැරියන්ගේ යහපත වෙනුවෙන පන්ති කාමරවලට සිසුන් 35 කට වඩා ඇතුළත් නොවිය යුතුය බවට උතුරු පලාත් ආණ්ඩුකාර ආචාර්ය සුරේන රාඝවන් මහතා උතුරේ සියලුම අධ්‍යාපන බලධාරීන්ට නියෝග කොට ඇත.්‍

මේ අනුව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ චක්‍රලේඛයට අනුව එක් පන්තියකට සිසුන් 35 කට වඩා ඇතුළත් කර නොගන්නා ලෙස  දන්වමින් උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් මහතා උතුරු පළාතේ සියලු පාසල්හි කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක වරුන්ට හා විදුහල්පති වරුන්ට නියෝගයක් නිකුත් කර ඇත.

2020 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා පාසල්වලට සිසුන් ඇතුළත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය මේ වන විට පාසල් විසින් සිදු කරනු ලබන බැවින් මින් පෙර පාසල්වලට දරුවන් ඇතුළත් කිරීමේදී උද්ගත වූ ගැටලු සැලකිල්ලට ගෙන මෙම නියෝගය නිකුත් කර තිබේ.

සිසුන් පාසල්වලට ඇතුළත් කර ගන්නා විට අනුමත සිසුන් සංඛ්‍යාවේ වැඩි වීමක් දක්නට ලැබුණු අතර අවසරයකින් තොරව බාහිර කොට්ඨාසවලින් ද සිසුන් ඇතුළත් කර  ඇති බව නිරීක්ෂණය වීම මීට හේතු වී ඇත.

මෙම ක්‍රියා පටිපාටිය 2020 දී දැඩි ලෙස අනුගමනය කළ යුතු බව දන්වමින් කලාපීය සියලු අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන්ට මේ සමබන්ධයෙන් තමන්ට වාර්තා ඉදිරිපත් කරන ලෙස ආණ්ඩුකාරවරයා වැඩි දුරටත් දැනුම් දී ඇත.

87 views
Main News