පාසැල් ඉඩමේ ගින්නක්.. අක්කර 05ක් විනාශයි.. ගුරුවරුන්-සිසුන් ගින්න නිවයි..

April 5, 2019 at 5:30 pm | lanka C news
පාසැල් ඉඩමේ ගින්නක්.. අක්කර 05ක් විනාශයි.. ගුරුවරුන්-සිසුන් ගින්න නිවයි..

බගවන්තලාව සෙන්මේරිස් දමිල විදුහලට අයත් ඉඩමක අද (05) හටගත් ගින්නකින් එම ඉඩමේ අක්කර 5 ගිනිගෙන විනාශ වි ඇති බව එම විදුහලේ විදුහල්පතිවරයා  පැවසිය.

පාසලේ ගොඩනැගිවලට ඉහලින් පිහිටි ඉලුක් සහිත ඉඩමේ අද උදසැන 10.30 ට පමණ මෙම ගින්න හටගත් බව විදුහල්පතිවරයා පැවසුවේය.

පාසලට අයත් අක්කර 10 පමණ වු ඉඩමේ පැතිර යමින් තිබු ගින්න පාසල් ළමුන් සහ ආචාර්යය මණ්ඩලය එක් ව පාලනය කිරිමට සමත් වි ඇත.

ගින්නෙන් පාසලේ ගොඩනැගිලිවලට කිසිදු හානියක් සිදු නොමැති බවද විදුහල්පතිවරයා පැවසිය.

– හැටන් රංජිත් රාජපක්ෂ

80 views