පාසැල් ගොඩනැගිල්ලක් අසලින් අත් බෝම්බ තොගයක් හමුවේ.. හමුදාව පැමිණ ඉවත් කරයි..

May 24, 2019 at 9:20 am | lanka C news
පාසැල් ගොඩනැගිල්ලක් අසලින් අත් බෝම්බ තොගයක් හමුවේ.. හමුදාව පැමිණ ඉවත් කරයි..

බදුරලිය ප‍්‍රදේශයේ පාසැල් ගොඩනැගිල්ලක් ආසන්නයේ තිබියදී අත් බෝම්බ 13 ක් හමු වී තිබේ.

එම ගොඩනැගිල්ල ආසන්නයේ තිබූ සැක කටයුතු පාර්සලයක් මුරකරු විසින් පරීක්ෂා කරද්දී මේවා හමු වී ඇත.

පසුව විදුහල්පතිවරයා විසින් පොලීසියට දැන්වීමෙන් පසු යුදහමුදාව සමග පැමිණ බෝම්බ තොගය පාසල් භූමියෙන් ඉවත් කර තිබේ.

වැඩිදුර පරීක්‍ෂණ ක‍්‍රියාත්මකයි.

258 views
Main News