පාසැල් පෙල පොතට ලිංගික අධ්‍යාපනයත් එයි…

July 1, 2017 at 4:40 pm | lanka C news
පාසැල් පෙල පොතට ලිංගික අධ්‍යාපනයත් එයි…

ලිංගික අධ්‍යාපනය විෂයද පාසැල් විෂය මාලාවට ඇතුලත් කිරීමට කටයුතු කරන්නැයි රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව විසින් ජාතික අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාවට උපදෙස් දී ඇත.

මෙසේ උපදෙස් දී ඇත්තේ පාසල් දරුවන්ට සිදුවන ලිංගික අපයෝජන වළක්වා ගැනීම වෙනුවෙන් වන ක්‍රමවේදයක් සම්බන්ධයෙන් කාරක සභාවේ අවධානය යොමුවීමෙනි.

ඊට අමතරව දරුවන් දැනුවත් කිරීමේ විකල්ප ක්‍රමවේද ගැනද කාරක සභාව සහ අධ්‍යාපන කොමිසමේ නිලධාරීන් සාකච්චා වට කිහිපයක්ම පවත්වා ඇත.

529 views
Main News