පැය 48කින් සපුගස්කන්ද බලාගාරය සම්පූර්ණ බිදවැටෙන බව කියයි.. රටම එක දිගට අදුරේ වැටෙයිලු..

January 15, 2022 at 12:02 am | lanka C news
පැය 48කින් සපුගස්කන්ද බලාගාරය සම්පූර්ණ බිදවැටෙන බව කියයි.. රටම එක දිගට අදුරේ වැටෙයිලු..

උපරිම දින දෙකක් හෝ තුනක් ඇතුලත නැවත වතාවක් සපුගස්කන්ද විදුලි බලාගාරය සම්පූර්නයෙන්ම බිඳ වැටෙනු ඇති බව ලංකා විදුලිබල මන්ඩලයේ ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති සන්ධානය සඳහන් කරයි.

බලාගාරයට අවශ්‍ය දැවිතෙල් නොමැතිවීම හේතුවෙන් මෙම බිඳ වැටීම සිදුවන බව සන්ධානයේ සභාපති රන්ජන් ජයලාල් මහතා සඳහන් කරයි.

ඒ හේතුවෙන් දින වකවානුවක් නොමැති රටම අඳුරට පත් වීම ඉතා ඉක්මනින්ම සිදු වනු ඇතැයිද ඔහු පැවසීය.

62,579 views

15 Comments to “පැය 48කින් සපුගස්කන්ද බලාගාරය සම්පූර්ණ බිදවැටෙන බව කියයි.. රටම එක දිගට අදුරේ වැටෙයිලු..”

  1. Sarath Jb Rajaguru says:

    The beginning for all these issues is being over-ambitious of our leaders & corrupt politics. Wonder of Asia concept is being proven to be a serious mistake. China & India got the upper hand of it.

Leave a Comment

Main News